راهکار مناسب سازمان شما کدام است ؟
کسب و کارهای کوچک
 • کلاک 1.5
 • دستگاه توسان
بیشتر بدانید ...
کسب و کارهای کوچک
کسب و کارهای متوسط
 • کلاک 6.1
 • New webclock
 • BioStar یا امین
 • دستگاه توسان یا سوپریما

 

بیشتر بدانید ...
کسب و کارهای متوسط
کسب و کارهای بزرگ
 • اطلس حضور غیاب
 • نرم افزار امین
 • دستگاه توسان ، سوپریما
 • نرم افزار رستورانی

 

بیشتر بدانید ...
کسب و کارهای بزرگ
کسب و کارهای توزیع شده
 • اطلس حضور غیاب
 • نرم افزار امین
 • دستگاه توسان
 • نرم افزار موبایل حضور وغیاب

 

بیشتر بدانید ...
کسب و کارهای توزیع شده
IPAS 2015

حضور شرکت طرح و پردازش غدیر در چهاردهمین نمایشگاه ایپاس 2015

شرکت طرح و پردازش غدیر به رسم هر ساله خود و همچنین اهمیت حضور در این قبیل نمایشگاه ها در چهاردهمین نمایشگاه...

بیشتر بخوانید ...